Agraïments

El desenvolupament d'aquest projecte no hauria estat possible sense el suport de moltes persones. De manera especial vull agrair a:

Victoria Sacco, per tutoritzar el projecte i per creure sempre en mi.
Albert Meroño, per ajudar-me tècnicament a aconseguir els tweets i les imatges dels usuaris.
Julien Lagarde, autor de la imatge que he utilitzat per crear el mosaic de fotos de la capçalera d'aquest portal i altres materials gràfics.
Fòrum de Processing, per ajudar-me en tants dubtes que he tingut i acollir-me com a una programadora més.

 

Per descomptat, també vull agrair
als amics i amigues, per animar-me en tot moment,
a la meva parella per estar sempre al meu costat i, sobretot,
a la meva família, per no deixar mai de recolzar-me tot i estar lluny d'ells.