El Projecte

Aquest projecte parteix de la hipòtesi: Twitter és més que una plataforma de microblogging, sent aquesta una eina d’apoderament social que ha exercit un important paper en els últims esdeveniments socials com el Moviment #15M.

És així com en els darrers anys s’han pogut observar diverses accions col·lectives protagonitzades per les multituds intel·ligents utilitzant la xarxa social Twitter com a canal per a organitzar-se i manifestar-se. Aquest projecte es centra, en concret, en el Moviment #15M per proximitat donat el nostre context actual.

El Moviment #15M és un moviment social, avui encara vigent, que consisteix en una sèrie de mobilitzacions ciutadanes pacífiques, sorgides sobretot a la xarxa social Twitter. La quantitat de missatges (tweets) que s’han generat entorn aquest esdeveniment ha sigut tan elevada que el seu seguiment online resulta molt difícil amb les eines que facilita aquesta xarxa de microblogging. Aquest fet ha provocat que l’usuari hagi de veure la informació mitjançada a través dels canals de comunicació tradicionals, per la impossibilitat que suposa abastar totes les dades generades.

Davant d’aquest problema, aquest projecte proposa utilitzar els missatges enviats a Twitter per tal d’aconseguir una història més enllà dels mitjans de comunicació tradicionals, que ofereixen diferents versions d’aquest fenomen. Es tracta doncs d’extreure aquest relat a partir de la matèria prima, dels tweets dels usuaris; dels mateixos usuaris que participen del moviment.

L’objectiu principal és demostrar que és possible fer un ús tàctic de l’eina de microblogging Twitter per construir una narració a partir d’una multiplicitat de veus online, obtenint una memòria col·lectiva.

Més enllà dels Trending Topics: una visualització sonoritzada sobre el #15M consisteix en la creació d'una plataforma visual i sonora online capaç de llegir els tweets que milers d'usuaris van enviar durant el primer mes d'aquest moviment –corresponent al període de les acampades– i donar com a resultat una narració col·lectiva.

 

VEURE VISUALITZACIÓ »